Roma

 

Via delle Sette Chiese, 233
00147 Roma
Tel. +39 06 853 00721
Fax +39 06 853 05248
inforoma@telmotor.it

mime types:
'; print_r($mime_types); $allowed_mime_types = get_allowed_mime_types(); echo 'allowed mime types:
'; print_r($allowed_mime_types); echo '';*/ ?>